Traduccions > Simples
 
 
Traduïm a tots els idiomes i tots els alfabets, qualsevol dels documents simples com:
 
- Agendes
- Anuncis publicitaris
- Articles
- Cartes comercials
- Cartes per a restaurants
- Còmics
- Convenis
- Qüestionaris
- Assaigs
- Especificacions de producte
- Etiquetes
- Expedients jurídics
- Fullets publicitaris
- Fitxes de seguretat
- Fitxes tècniques
- Guies històriques
- Guies turístiques
- Informes
- Laudes
- Manuals tècnics
- Patents
- Pàgines web
- Revistes
- Targetes de visita
- Texts de botànica
- Texts legals
- Texts per a envasos i embalatges